Voorschriften  en  Attesten

Een voorschrift mag wettelijk enkel afgeleverd worden aan een fysiek aanwezige persoon in de praktijk, dus niet voor een afwezig familielid.

Er kunnen geen voorschriften en/of attesten aangevraagd worden via telefoon of mail.

Uw huisarts geeft u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle, maak daarom tijdig een afspraak.

Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid.


Het invullen van medische attesten vraagt een medisch onderzoek, daarom is het nuttig hiervoor naar het spreekuur te komen.

Hiervoor dient u op raadpleging te komen.Er worden geen voorschriften afgeleverd via email of telefoon!

Medische vragen kunnen en mogen niet via e-mail beantwoord worden.

Het gevaar bestaat dat belangrijke zaken over het hoofd worden gezien.